Saturday, January 10, 2009

KHAYBAR!!! KHAYBAR!!! YA YAHUD!!!!!

KHAYBAR!!! KHAYBAR!!! YA YAHUD!!!!
TENTERA MUHAMMAD AKAN KEMBALI!!!
DENGAN DARAH!!!
DENGAN RUH!!!
KAMI BEBASKAN GAZA!!!
KAMI BEBASKAN PALESTIN!!!
AMEEN....