Friday, February 16, 2007

TAXONOMY

Bidang taksonomi (taxonomy) adalah salah satu daripada cabang sains yang umumnya diketahui oleh setiap orang yang menceburi bidang sains.Kajian dalam bidang ini menekankan mengenai pengkelasan organisma yang terdapat di setiap ceruk bumi sama ada organisma hidup maupun yang bukan hidup.Di dalam bidang taksonomi, ia dapat dibahagikan kepada 3 bahagian utama iaitu Penamaan (Nomenclature), Pengkelasan (Classification) dan Pengenalpastian (Identification).
Penamaan dalam taksonomi menekankan tentang tugasan untuk menamakan sesuatu organisma.Bagi pengkelasan ia menumpukan kepada penyusunan organisma dalam sesuatu kumpulan berdasarkan sifat-sifat yang sama yang dimiliki oleh sesuatu organisma (mutual similarity) atau saling kait antara organisma melalui keturunan mereka. (evolutionary relationships).Pengenalpastian pula menunjukkan proses untuk menempatkan organisma tertentu supaya berada di kumpulan organisma yang telah dikenalpasti.
Sesetengah orang memikirkan bahawa bidang taksonomi adalah satu bidang yang membosankan,menyusahkan malah memeningkan kepala walhal bidang ini telah diajar kepada seorang manusia yang mula-mula diciptakan oleh Pencipta bumi dan langit.
“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya…”[Al Baqarah;2:31]
Masihkah kita belum sedar peri pentingnya kita mengetahui nama-nama benda seluruhnya agar kita dapat membezakan sesuatu,dan mengetahui mana satu yang bermanfaat atau tidak untuk kegunaan kita bersama.
Terlanjur kita memperkatakan tentang taksonomi,bunyinya agak sinonim dengan ‘tsunami’.Sudah pasti kita biasa mendengarnya,apatah lagi ia menjadi perbualan hangat sebelum tirai tahun 2004 menutupkan diari peristiwanya sepanjang tahun.
Masihkah kita ingat ketika mana kita mempelajari geografi semasa kita masih di sekolah dulu, yang mana digambarkan bahawa negara Malaysia mempunyai kedudukan yang cukup strategik dimana ia terlindung daripada Lingkaran Api Pasifik,terlindung daripada pelbagai bencana alam yang mempunyai kuasa perosak yang besar seperti gempa bumi, gunung berapi maupun ‘tsunami’.
Tetapi yang nyata sebaliknya yang berlaku, ternyata negara kita tidak terlepas daripada bencana ‘tsunami’.Apakah yang menyebabkan bencana ini menimpa negara kita?Kita juga dapat melihat bagaimana negara jiran kita,Indonesia terutama di Acheh menjadi lautan mayat akibat bencana ‘tsunami’.Jika kita masih ingat Indonesia mempunyai ummat Islam paling ramai,apatah lagi Acheh yang mana satu ketika dulu pernah digelar ‘Serambi Makkah’.Walaupun begitu tetap saja tidak terlepas daripada musibah ‘tsunami’.
Sesetengah orang menganggap bahawa ini adalah sekadar bencana alam yang biasa terjadi,tetapi adakah kita yang mengaku dirinya orang Islam beranggapan seperti itu juga? Masihkah kita masih belum mampu ‘menamakan’ segala yang terjadi adalah dari Pencipta langit dan bumi atau sekadar bencana alam yang terjadi dengan sendiri. Bahkan segala musibah yang terjadi tidak hanya untuk orang-orang tertentu atau kawasan tertentu tetapi semuanya turut sama merasa kesannya.“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu.Dan ketahuilah bahawa Allah amat keras siksaan-Nya” [ Al Anfaal;8:25]
Marilah kita bersama-sama membuat ‘pengkelasan amalan’ di atas apa yang telah kita lakukan sehingga musibah ini terkena kawasan kita dan tempat lain, walaupun kita merasa selamat dengan kedudukan kita,keamanan kita,maupun amalan kita. Apalah gunanya segala nikmat-nikmat tersebut jika kita tidak pernah menghargai,mensyukuri maupun menggunakannya dengan sebaik-baiknya.Mungkin inilah salah satu sebab terjadinya musibah.
“Dan Allah telah membuat satu perumpamaan(dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduknya)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat”[Al Nahl;16:112]
Masihkah kita belum sedar dengan apa yang telah terjadi,masihkah kita bergembira dengan keamanan,ketenangan,kebebasan yang sedang kita kecapi sekarang,sampai bilakah kesemuanya itu boleh kekal andaikata Tuan yang memberikan segala-galanya itu ingin mengambilnya semula.Apakah hak kita untuk menolaknya sedangkan kita sendiri dijadikan dari setitis air mani yang hina.
“Tiada satu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”[Al Hadid;57:22]
Masihkah kita belum ‘mengenalpasti musuh’ dalam kehidupan kita yang sentiasa mengharapkan supaya kita semakin jauh Kitabullah,jauh dari Sunnah,jauh dari persaudaraan sesama orang beriman,sehingga mana kita tidak merenung peringatan dari Allah,tidak mengamalkan sunnah Nabi kita,tidak menghiraukan nasib saudara kita yang mana mungkin pada ketika ini sedang dibantai,dipukul,dikejar,ditembak maupun mencari sesuap makanan buat mengalas perut.Walhal kita masih lagi seronok dengan kehidupan dunia yang sementara ini,menyebabkan kita lalai dari amanah yang patut kita tunaikan sebagai khalifah Allah di muka bumi.
Marilah kita bersama-sama menyeru keluarga kita,sahabat-sahabat kita, dan mereka yang menantikan datangnya seseorang untuk membawanya kejalan yang lurus,tidak ada lagi masa untuk kita bersenang-lenang dengan kehidupan kita,sedangkan ummat masih banyak yang belum ditarbiyah,jangan kita biarkan ummat kita terus leka dengan dunianya walaupun persekitaran kita sentiasa mengajak kita jauh dari petunjuk Ilahi. Marilah kita ‘menamakan’, ‘mengkelaskan’,dan ‘mengenalpasti’ diri kita sebagai orang-orang yang menyeru kepada Allah,mengerjakan amal saleh dan berjuang di jalan-Nya yang benar.
“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri’”[Fushshilat;41:33]

No comments: